Innsamling, minneskrift og arrangementer

Skrevet den av Dag Finn Simonsen · Legg igjen en kommentar

I juni måned kom det inn 18 000 kroner i innsamlede midler på kontoen til Tana historielag, og det er en fin sum for en enkelt måned. Ekstra gledelig er det at 15 000 av dette er gitt av en bedrift, nemlig Tana Regnskapskontor. Tana Regnskapskontor har med det har gått i bresjen for å få med mer av det lokale næringslivet. Det er jo også på tide, for hittil har bidragene fra privat side (det som ikke er stat og kommune) vært dominert av enkeltindivider og lag.

Selv om solide støttespillere har gitt positive signaler, mangler det fortsatt midler før hele prosjektet er fullfinansiert. La oss derfor ikke hvile på våre laurbær, som det heter. Vi som støtter arbeidet med minnesmerket, kan fortsette å oppmuntre slekt og venner til å gi bidrag. Det går også an å gi en ny runde for dem som har gitt tidligere og har råd til å gjenta det.

Tana historielag skal prøve å få utgitt et minneskrift til avdukingen, og her har en foreløpig uformell redaksjonsgruppe begynt å røre på seg. Årets minnemarkering er den første i sitt slag i Tana noensinne, og det ble i grunnen ikke samlet inn materiale fra Tana i 1944 systematisk etter at «Finnmark i flammer» kom i 1949–50, før Johanne Løvoll Smette gav ut sin bok om Smalfjord og historielaget begynte å trykke artikler, begge deler nokså nylig. Derfor dukker det fortsatt opp nytt stoff iblant, som kan tas inn i et minneskrift. Det kan også finnes trykte og håndskrevne beretninger rundt om som vi ikke kjenner til. Slikt bør tas inn i skriftet.

Som jeg tidligere har skrevet, mangler det nærmest helt beretninger fra flere av de bygdelagene som ble verst herjet i 1944. Det ville vært fint om vi kunne få inn stoff herfra slik at det ble bedre balanse i dokumentasjonen av det som skjedde. Bildestoff er naturligvis også verdifullt. Husk at dette er en sikring av historiske realiteter for kommende generasjoner.

Det er gledelig at etterkommerne til Berntine Ruud Hellesnes har gitt tillatelse til å trykke opp igjen artikler fra «Finnmark i flammer». Det kommer nok historielaget til å benytte seg av.

Når det gjelder programmet for avdukingen, er det fortsatt under arbeid. Markeringen i Tana 24. oktober er en del av det som skal skje i Øst-Finnmark, der særlig arrangementer i Sør-Varanger står sentralt. Ennå er ikke detaljene for Tanas del klare, men til orientering for tilreisende (som jeg selv tar sikte på å bli) kan jeg opplyse at det ser ut til å bli et seminar i Tana den samme fredagen. Tidligere i uka, tirsdag 21. oktober, skal det også være en konsert i Tana, har jeg fått oppgitt. Vi må kunne gå ut fra at alt dette blir bekjentgjort i god tid.

Finnmark fylkeskommune har satt opp et program for syttiårsminnet med blant annet seminar i Kirkenes og ekskursjon til Litza (vest for Murmansk, der fronten gikk i flere år). Les mer om dette her: https://viaregi.revio.no/ParticipantWeb/MenuItems/38287/File?fileId=7d384dcd-1e14-48b5-b7aa-84d5cb9b4847. Jeg antar at programmet for Tana etter hvert også kommer inn på fylkeskommunens nettsider.

 

Søndag 13. juli blir det festgudstjeneste i Tana kirke i forbindelse med femtiårsjubileet for kirka i Rustefjelbma og det første konfirmantkullet. Det kommer til å være en utstilling med foredrag om minnesmerket i tilknytning til dette, visstnok i dagene før gudstjenesten.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne bloggen

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.
 • © 2021 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius