Archive: okt 2016

 1. Rekrutteringsbehov − viktig!

  Leave a Comment

  Nå er det en god stund siden jeg skrev noe i denne bloggen sist.

  To viktige saker er rekrutteringen til Tana historielag og arbeidet med Langnesmarkedet.

  Den første saken er aktuell nettopp nå, for om en uke, søndag 6. november, arrangerer historielaget et møte om Tana-årbok for 2017. Møtet er på kantina på rådhuset klokka 18. Jeg vet at historielaget satser på å få dette til.

  Det er ikke kommet noen ordinær årbok en periode nå. En forklaring på dette er naturligvis at laget først prioriterte arbeidet med minnesmerket «Erindring» i Rustefjelbma og deretter minneskriftet «Tana og Polmak 1944–1945», som begge var kraftanstrengelser, hver på sitt vis. Men det er også et problem at for mye arbeid lett faller på et mindre antall ildsjeler, mange av dem folk som har vært med lenge og allerede har bidratt mye.

  Vi har stort behov for nye krefter i det lokalhistoriske arbeidet, både til å skrive artikler, til å delta i redigeringen av årboka og på andre måter. Dere som leser dette, vurder om dere kan bidra, og ta kontakt. Spre kunnskap om behovet til andre kunne være interessert.

  Den andre saken er like viktig. Da jeg var nordpå i sommer, forstod jeg på folk i Nedre Tana danselag at flere av dem som har stått på for å arrangere Langnesmarkedet år etter år, ikke lenger orker å være med. Dermed er det fare for hele dette flotte arrangementet!

  I nedre Tana burde denne saken favne enda videre enn det lokalhistoriske arbeidet, for markedet på Langnes er blant mye annet også en viktig møteplass for gamle kjente, enten vi nå bor i Tana eller er flyttet ut og kommer på besøk om sommeren.  Det har større betydning for miljøet enn en kanskje først tenker.

  Jeg vil sterkt oppfordre alle dere som bor i bygdene nedover dalen og i fjordbotnene i øst og vest: Meld dere til tjeneste, still opp! Det er ikke så mye arbeid, det er ikke så krevende. Hvis jeg for min del kan være til nytte – bosatt på Østlandet som jeg er – kan jeg gjerne kontaktes.

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne bloggen

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.
 • © 2021 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius