Archive: mar 2016

 1. Et par ting om boka «Tana og Polmak 1944−1945»

  Leave a Comment

  I dag er det siste dag i påsken 2016, og jeg har et par ting å melde om «Tana og Polmak 1944−1945».

  Det første punktet er litt trist, for det er slik at et bilde i boka likevel ikke viser det vi trodde. Det gjelder bildet på s. 155, som ikke er fra Smalfjord, slik det står, men sørfra et sted, og neppe viser «Minenräumschiff 26», det fartøyet de sovjetiske flyene angrep i Smalfjord 26. oktober 1944. Dette ble klart først etter at boka var trykt og i handelen. Trist, men ikke til å komme utenom. Jeg vil be alle notere seg dette og fortelle det videre.

  Det andre punktet er mye hyggeligere. Tana historielag har hatt årsmøte nylig (13. mars), og av referatet framgår det at all resterende gjeld etter kraftinnsatsen med «Tana og Polmak 1944−1945» og minnesmerket «Erindring» ved kirka i Rustefjelbma nå er betalt. Og i årsmeldingen fra laget ser en at nettopp boka har bidratt: «Det er nå solgt så mange bøker at det igjen er blitt overskudd i økonomien.»

  Av et opplag på 1000 er det nå igjen et lager på ca. 300  eksemplarer, som det jo kan være greit å sitte på og selge fra i tiden framover. Og fint er det også å kunne lese at historielaget vil ta opp igjen arbeidet med Tana-årboka, som en har måttet nedprioritere mens tiltakene med å markere 1944 har stått på.

  Stå på videre!

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne bloggen

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.
 • © 2021 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius