Archive: jan 2014

 1. Minnesmerket og Tana kirke i 1944 og 2014

  Leave a Comment

  Siden nettsidene mine – http://snefjellet.no – ble åpnet 5. desember i fjor, har det vært i alt 70 ulike brukere innom, og det vil jeg si meg godt fornøyd med.

  Det stoffet jeg har lagt ut, knytter seg for det aller meste til Tana historielags prosjekt med et minnesmerke som skal markere hendingene for snart sytti år siden, da befolkningen høsten 1944 måtte tåle brenning, tvangsevakuering og en strabasiøs flukt ut i skogen og på fjellet, men også fikk oppleve frigjøring fra tyskernes åk. Minnesmerket skal stå ved kirka i Rustefjelbma. Begrunnelsen for stedsvalget har historielaget gitt i en prosjektplan Tana museum har hjulpet laget med å utarbeide. Her heter det blant annet:

  «Rustefjelbma ble sentrum i den gamle Tana kommune etter frigjøringen, og her ble den nye Tana hovedkirke bygd. Denne kirka, som blir 50 år i 2014, ble oppført til erstatning for den gamle Tana kirke på Langnes, som tyskerne brente i november 1944. I den kirka hadde de samlet opptil 1600 tvangsevakuerte fra hele Øst-Finnmark før de kjørte dem over Ifjordfjellet i åpne lastebiler tre netter på rad. Denne nære sammenhengen mellom vår kirkehistorie og vår krigshistorie gjør kirketomta til et naturlig sted for et krigsminnesmerke.»

  Jeg vil legge ut forskjellig stoff om hendelsene i Tana høsten 1944. Det første er noe om kirka på Langnes, se ”Bildegalleri”. Utover vinteren og våren kommer det mer.

  Om innsamlingen
  Siden sist sommer har det vært samlet inn penger til inntekt for minnesmerket (les mer under «Minnesmerke for 1944» et annet sted på disse nettsidene). Her har det vært et gledelig oppsving de to siste månedene. Som man kan se, var det ved årsskiftet kommet inn over 136 000 kroner, derav mer enn 36 000 kroner fra enkeltpersoner, lag og bedrifter (de øvrige 100 000 er gitt av Tana kommune). Det største enkeltbidraget til nå er på over 5000 kroner.

  Særlig i julemåneden var folk spandable, for det kom inn mer enn 17 000 kroner i desember. Dette bør vi ta som en oppmuntring til ytterligere innsats, i stedet for å lene oss tilbake og bare si «det er såre godt». Fortsatt er finansieringen ikke sikret fullt ut. Til nå er det 47 forskjellige givere, men jeg vet selv om mange, både venner, bekjente og andre så vel nordpå som sørpå, som kunne gi en skjerv. Så gjør gjerne innsamlingen bedre kjent der du ferdes. Selv har jeg her i sør, både i Oslo og Telemark, opplevd at folk som hører om saken, har betalt inn en sum uten å ha noen annen tilknytning til Tana enn at de kjenner undertegnede.

  Ikke minst er det et næringsliv i og utenfor Tana – store og små bedrifter, fra gruveselskaper, maskinentreprenører og banker til taktekkingsfirmaer, regnskapskontorer, bensinstasjoner og butikker – som uten tvil har mulighet til å bli med på dette nå og framover. Stå på!

  Skriv gjerne en kommentar til bloggen her eller send en e-post til dasi@online.no. Tips og synspunkter, bilder osv. vil bli tatt imot med takk.

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne bloggen

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.
 • © 2021 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius