Archive: apr 2014

 1. God påske!

  Leave a Comment

  Innsamlingen til minnesmerket «Erindring» fortsetter, og summen øker nå virkelig fra måned til måned. Det er spesielt gledelig at det kommer inn bidrag fra bygder over hele det området i Tana som ble hardt rammet høsten 1944. En oversikt fra Tana historielag viser at privatpersoner, foreninger og bedrifter pr. 1. april hadde gitt til sammen 85 594 kroner siden i fjor sommer. Bare i mars kom det inn hele 29 400. Flott var det at prosjektet fikk hele 10 000 fra Seida og Luftjok bygdelag og like mye fra Gjeddevann Vannverk i nedre Tana. I tillegg var det tolv andre givere, både lag og enkeltindivider.

  Regner en inn bevilgningene på 100 000 fra Tana kommune og 350 000 fra Forsvarsdepartementet og også de 70 000 som Tana historielag selv har skutt til, var det ved siste månedsskifte ført opp 605 594 kroner på inntektssiden, mens det var gått ut 68 997 kroner, som da må trekkes ifra for at en skal komme fram til korrekt saldo. De tunge utbetalingene gjenstår imidlertid, så ennå er ikke dette i boks. Oppfordringen om å fortsette å gi må ikke minst gå til bedriftene, der det fortsatt nesten er ingen som har gitt til minnesmerket.

  Om brenningen i Tana spesielt
  Den som har vært inne på www.snefjellet.no i det siste, har vel sett artikkelen «Brenningen i Tana høsten 1944», som jeg nylig har lagt ut. Artikkelen prøver å ta et samlet grep om beretningene fra brannhøsten og det vi ellers vet om krigens gang i Øst-Finnmark og den brutale tyske framferden på slutten. I den generelle litteraturen om Finnmark i 1944 er det kommet interessante nye bøker de siste årene, men vi har manglet samlede framstillinger om det som skjedde helt lokalt i Tana. Dette er altså min artikkel et forsøk på å gi.

  Vi har etter hvert ganske mye stoff om hvordan folk i Tana opplevde det som skjedde. Det begynte med de to bindene av Finnmark i flammer i 1949–50, fortsatte med Johannes Løvoll Smettes bok med krigserindringer fra Smalfjord og er fulgt opp med mange bidrag i Tana-årbøkene de siste årene. Men samtidig er det skriftlige materialet fra Tana ujevnt fordelt.

  Alt i alt er det nedtegnet en god del fra bygder som Luftjok, Luftjokdalen og særlig Smalfjord, til dels også fra Austertana og Birkestrand og fra Langnes, Birkelund-området og andre deler av nedre Tana. Men om bygdene på strekningen fra austre Bonakas til Fingervann, fra vestre Seida til Boftsa og fra Vestertana-området er det dessverre lite som er satt på trykk. Av flere grunner er det viktig at kilder blir skriftlige så sant det er mulig. Hvis noen som leser dette, vet om stoff fra de sistnevnte bygdene som fortjener å løftes fram, kan de for eksempel ta kontakt med meg.

  Siden artikkelen ikke tar sikte på å være den endelige sannhet om brenningen i Tana, har jeg tenkt å justere den hvis det påvises feil eller er punkter som åpenbart bør forbedres. Jeg har alt fått kommentarer til noen detaljer som jeg nok etter hvert tar inn i en ny versjon. For å påvise feil er det imidlertid ikke nok at en mener å ha hørt ting som strider imot det som står, eller at en mener å ha ekstra gode kilder. Det må også være slik at det nye virker mer sannsynlig ut fra en helhetsvurdering der en trekker inn alt det vi ellers har av troverdige eller sikre kilder.

  Så vil jeg bare avrunde med å ønske folk god påske!

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne bloggen

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.
 • © 2021 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius