Archive: okt 2019

 1. Bok om Langnes i Tana

  Leave a Comment

  Det går lengre og lengre tid mellom hver gang jeg skriver i denne bloggen, beklager.

  Men nå er det endelig en større nyhet å formidle, sett fra min side. I løpet av et par uker kommer en bok skrevet av Thormod Holti og meg. Tittelen er «Sentrum ved flodmunningen. En bok om Langnes i Tana». Den kan en kjøpe ved å henvende seg direkte til Thormod eller meg.

  Dette er et prosjekt vi har arbeidet med i snart to år, og endelig kommer resultatet. Boka tar for seg Langnes som kommunesentrum i Tana fra ca. 1840–50 og fram til siste verdenskrig. Den er på ca. 140 sider og inneholder mye bildestoff, også bilder som innfødte langnesværinger og etterkommere av langnesværinger har stilt til disposisjon.

  Det har vært ganske krevende å samle stoff og lage en forhåpentlig vettug framstilling, fordi det fortsatt nesten helt mangler sammenhengende framstillinger av Tanas historie, bygd på skriftlige kilder. Uten tvil vil boka inneholde mye nytt særlig for de yngre, der mange i liten grad eller kanskje aldri har kunnet få kunnskap om denne delen av Tanas historie. Dette håper vi at vår bok i noen grad kan råde bot på.

  Det gamle Tana – «Fjord-Tana» – var en kommune myndighetene satset sterkt på fra 1850-årene av. Tana var sorenskriveri med et embetsdistrikt som omfattet flere kommuner, og fikk dermed en viktig posisjon i særlig Øst-Finnmark. I tillegg førte de rike fiskeriene til stor tilflytting og innvandring og brakte både rikdom, konkurser og tidens moderne impulser. Dette berørte alle etniske grupper, men det er klart at historien om Langnes på mange måter må bli en historie om det norske i Tana. Det hører med til bakteppet at den statlige politikken gikk ut på å fremme etnisk norsk bosetting og norsk språk og kultur.

  Kjøp gjerne boka når den foreligger, og gjør den kjent. God lesning!

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne bloggen

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.
 • © 2021 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius