Archive: mar 2014

 1. Et avgjørende skritt i finansieringen av minnesmerket «Erindring»

  2 Comments

  Som en kan se i teksten «Minnesmerke for 1944» et annet sted på disse nettsidene, var det den 1. mars kommet inn 159 894,40 kroner i innsamlede midler på kontoen til Tana historielag. Det innebærer at februar måned innbrakte over 15 000 kroner. De 100 000 på kontoen er tidligere gitt av kommunen, mens 59 894,40 stammer fra privatpersoner, lag og bedrifter. Det bør ikke være umulig å nå 100 000 fra oss private før sommeren.

  Det er gledelig at organisasjoner og lag nå kommer sterkere med. inn. Tidligere har Tana bondekvinnelag, Tana Sau og Geit og Skipagurra bygdelag gitt støtte til minnesmerket, og i februar gjorde Tana pensjonistforening og Birkestrand bygdelag det samme. Man kan spørre: Når kommer de andre bygdelagene etter?

  Private bedrifter i Tana glimrer derimot med sitt fravær på giverlista. De eneste næringslivsmidlene som var gitt fram til 1. mars, var fra Antons Hagesenter i Sør-Varanger. Her må det være mulig å få til noe bedre! Tenk på de næringsdrivende som ble rammet i 1944 i Smalfjord og Austertana, på Langnes og i Bonakas og Skipagurra og andre steder – foruten naturligvis alle småbrukere, fiskere og andre som sleit til livets opphold med sine små midler.

  Den store gledelige nyheten er imidlertid at Forsvarsdepartementet har støttet prosjektet med 350 000 kroner, slik at historielaget nå disponerer nærmere 600 000 i alt. Dette er langt skritt videre i finansieringen og kan være avgjørende.

  Historielaget har også søkt andre tunge aktører om støtte, og vi håper på positiv respons. Men også den private innsamlingen er opplagt like viktig som før. I våre dager, da så mye må gå over offentlige budsjetter, har det stor egenverdi at en kan forankre tiltak som dette direkte blant folk. Jeg vil oppfordre folk til å gi selv og til å påvirke andre til å gi.

  Gjør gjerne disse nettsidene bedre kjent. Husk at det er mulig å skrive kommentarer. Jeg legger ut mer stoff om høsten 1944 etter hvert som jeg har kapasitet til det.

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne bloggen

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.
 • © 2021 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius