Archive: apr 2016

 1. Gamle og nye kommunekart nordpå

  Leave a Comment

  Noen linjer før april måned ebber ut. Her sørpå har vi hatt en lang periode med strålende sol og likevel kjølig vær. Bjørketrærne har så vidt begynt å grønnes på det sentrale Østlandet.

  Jeg leser i Finnmarken at folk i Austertana er så misfornøyd med det de oppfatter som sentraliseringspolitikk i Tana kommune, at de ønsker å rive seg løs og bli en del av Berlevåg eller Båtsfjord i stedet. Dette er et radikalt ønske og bekrefter slik sett det inntrykket en har av Austertana som en bygd med atskillig livskraft, eller kanskje skulle en si kampvilje.

  Nå er det vel lite som tyder på at austertanaværingene får viljen sin. Men initiativet fikk meg til å tenke på en annen mulig utgang, siden jeg alltid har forbundet Austertana mer med kysten enn andre deler av kommunen, og siden Jan Tore Sanner og regjeringen nå kunne komme til å tvangssammenslå kommuner, også i Finnmark (noe jeg forresten er imot, bare så det er sagt).

  Hvis myndighetene slo sammen Tana med Berlevåg og kanskje Båtsfjord, ville noe av det gamle Fjord-Tana, som eksisterte i hundrevis av år, bli gjenopprettet.

  Da moderne kommuner ble innført i Norge i 1837, hadde Tana kirkelig sett hørt under Kjøllefjord og seinere Lebesby i lang, lang tid, og siden en den gang valgte å opprette kommunene på grunnlag av den kirkelige administrative inndelingen, ble det som i dag er Tana, liggende sammen med kysten i ett stort herred. Dette varte bare noen få år, men etter to omorganiseringer var nedre del av kommunen (nedenfor brua) fra 1861 til 1914 atter del av en stor kystkommune, nemlig Tanens herred, som også omfattet det som i dag er Gamvik og Berlevåg kommuner.

  Jeg vokste opp med en gammel far som i sine unge år tilbrakte mye tid som fisker i Keila og ved Berlevåg, og jeg har i grunnen alltid savnet det Fjord-Tana jeg hørte mye om som barn. Allerede den gang var nok Fjord-Tana langt på vei historie, og med kommunesammenslåingen i 1964 og oppbyggingen av Tana bru som kommunesentrum skjedde det gradvis en vektforskyvning mot indre Finnmark og Varanger som ikke er vanskelig å forstå, men som ikke stemmer særlig godt med mine private mentale barndomsbilder.

  Hvis jeg hadde vært bosatt i Tana nå, og blitt tvunget til velge partnere til en ny storkommune, ville jeg stemt for Berlevåg og Båtsfjord.

  En slik løsning ville vel også folk i Austertana vært fornøyd med …

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne bloggen

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.
 • © 2021 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius