Archive: feb 2014

 1. Mange fra hele Øst-Finnmark ble tvangsevakuert via Tana kirke i 1944

  Leave a Comment

  Faktisk er det ikke bare innenbygds folk og utflyttere som kan ha grunn til å minnes hva som skjedde i Tana i månedsskiftet oktober/november 1944. Etter bombingen av Vadsø og Vardø tidligere på høsten hadde mange derfra og fra distriktene rundt søkt tilflukt i Tana. Blant annet lå det ved Skipagurra en stor leir der folk ikke minst fra Vardø oppholdt seg i ukevis før evakueringen, og til internatet i Vestertana hadde personalet på barnehjemmet i Vadsø søkt med ungene da det ble for vanskelig i Varanger. Andre hadde tatt inn hos slekt og venner i andre bygdelag, slik mange av oss har hørt om. Noen har også skrevet ned sine minner.

  I Tana slapp mange unna tyskerne ved å rømme ut i skogen og på fjellet, men de fleste utenbygds flyktningene ble nok tatt og ble kjørt over Ifjordfjellet til de beryktede transportskipene «Carl Arp» og «Adolf Binder». Av de ca. 1600 som ble tvangsevakuert via Tana kirke på Langnes (som ble brent uka etter), var trolig så mange som 1000 fra andre kommuner i Øst-Finnmark.

  Så også vadsøværinger og vardøværinger kan trygt gi støtte til minnesmerket i Rustefjelbma.

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne bloggen

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.
 • © 2021 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius