Archive: apr 2015

 1. Ny bok av Thormod Holti på vei

  Leave a Comment

  Jeg vet fortsatt ikke når minneskriftet for 1944 kommer. Da jeg ringte trykkeriet, antydet de at det kunne drøye helt sommeren. Vi får håpe det beste. Styret i Tana historielag har kanskje informasjon som kan bli oss til del?

  Men jeg kan fortelle at Thormod Holti holder på å gi ut enda en ny bok. Denne gangen handler det om etterslekta til Petter Eliassen Hjelt, “Saaren-Pekka”, som kom til Norskholmen omkring 1840 og er opphavet til det finske navnet på holmen, Pekansaari. Han og kona fikk hele elleve barn, men familien ble hardt rammet av sykdom. Bare tre av barna vokste opp, og likevel er etterslekta tallrik, både i og utenfor Tana. Her finner en blant annet familier som Dervo, Helistø, Holti, Lindseth og Davidsen og etterkommerne av Hoitoene i Fingervann og Holmfjell (Nilsen, Johansen, Jelti).

  Jeg er glad for at Thormod gjør dette arbeidet, for på den måten synliggjør han den faktiske trespråklige og trekulturelle arven i det som ble regnet som midtre og til dels øvre Tana før kommunesammenslåingen i 1964.

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne bloggen

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.
 • © 2021 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius