Archive: aug 2015

 1. Endelig er minneskriftet kommet: «Tana og Polmak 1944–1945»

  Leave a Comment

  Akkurat i tide til Langnes-markedet den 11. juli i år forelå boka om begivenhetene i 1944 og arbeidet med å reise minnesmerket «Erindring», samisk «Muitu», ved Tana kirke i Rustefjelbma. Arbeidet med boka har tatt altfor lang tid, for den burde vært klar til avdukingen den 24. oktober i fjor høst. Men nå er den altså her, og vi kan glemme fortidens viderverdigheter.

  Det er blitt en publikasjon som virker tiltalende på den rette måten, temaet tatt i betraktning. Boka vil uten tvil interessere mange, og det er å håpe at lokalavisene gir den en skikkelig behandling.

  De som er på sosiale medier, kan sikkert være med på å skape blest om utgivelsen.

  «Tana og Polmak 1944–1945» er på 225 sider og består av tre deler – en om minnesmerket, en med gjenopptrykte artikler fra «Finnmark i flammer» og en med eldre og nyere stoff om hendelsene i Tana den dramatiske høsten 1944 og i de følgende månedene. Forfatteroversikten inneholder sytten navn, og over halvparten av bidragene har aldri vært offentliggjort tidligere.

  Det er viktig at boka gjøres tilgjengelig også for folk utenfor Tana, som ikke kan kjøpe den på Esso-stasjonen i Rustefjelbma, i museets lokaler i Tana bru eller andre steder i kommunen der en nå får tak i den. Historielaget bør ta ansvar for at «Tana og Polmak 1944–1945» er til salgs både i Vadsø og Kirkenes og ellers Øst-Finnmark, gjerne også i Alta og Tromsø osv.

  I boka vil en blant annet finne en oversikt over enkeltindivider, lag og bedrifter som har gitt penger under innsamlingen til «Erindring». I alt kom det inn ca. 185 000 kroner fra langt over hundre navn. I tillegg har ulike offentlige instanser bevilget til sammen 650 000 kroner til nå. Som jeg har skrevet tidligere, mener jeg at den lokale forankringen som bidragene fra private medfører, er særlig gledelig og særlig viktig både for monumentet selv og for bygdene i Tana.

  Jeg skal prøve å komme tilbake med et mer fullstendig regnskap for minnesmerkeprosjektet når det foreligger tall.

  «Tana og Polmak 1944–1945» er gitt ut av Tana historielag, men boka kan bestilles fra Tana museum. Prisen er kr 350,00 pluss porto. Adressen er slik:

  Tana museum, Ringveien 45, 9845 TANA

   Den som har spørsmål, kan kontakte Elisabeth Erke, e-post Elisabeth.Erke@dvmv.no, telefon 952 62 162.

   

   

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne bloggen

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.
 • © 2021 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius