Archive: sep 2014

 1. Bare noe over en måned igjen til «Erindring» skal avdukes

  Leave a Comment

  Som i fjor var ikke heller juli og august i år noen topperiode i innsamlingen til minnesmerket «Erindring» ved Tana kirke i Rustefjelbma, men det kom da inn til sammen 4000 kroner, alt sammen fra privatpersoner, så vidt jeg kan se. Det må vi si oss fornøyd med. I alt nærmer vi oss nå 140 000 i midler innsamlet fra private («sivil sektor»), og det er atskillig mer enn hva jeg for min del torde å håpe på da innsamlingen begynte for fjorten–femten måneder siden.

  Hvis alle samler seg og drar opp en langspurt nå tidlig på høsten, kan vi komme godt i vei mot 200 000 før året er ute! Som jeg har pekt på før, er de innsamlede midlene ikke bare et verdifullt tilskudd til finansieringen, men de innebærer også en viktig lokal forankring av det minnesmerket som skal avdukes den 24. oktober. Det er første gang det kommer noe slikt i Tana, og det er sant å si på tide etter sytti år. Fortsatt er ikke den samlede finansieringen helt på plass, men de som arbeider med prosjektet, ser optimistisk på utsiktene og mener de har grunn til det, så jeg tviler ikke på at dette kommer til å bli brakt vel i havn.

  Grunnarbeidet ved kirka har pågått en stund, og mye er gjort. Det er blant annet opparbeidet en sti med kantstein til stedet der selve monumentet etter hvert vil komme på plass. Teksten til minneplata er nå under oversettelse fra norsk til fem andre språk, og flere av oversettelsene er per i dag alt ferdige. Programarbeidet og planleggingen av avdukingen pågår for fullt, og det er meningen at arrangementet ved Tana kirke skal vare fra 14.30 til 17.00 og følges av et seminar eller en samling ved Tana bru om kvelden. Programmet for avdukingen er sammensatt, og planene omfatter taler, lydkulisser og konserter. Det arbeides med en gjesteliste, der meget prominente skikkelser er invitert, uten at jeg vil gå i detalj. Vi har virkelig noe å se fram til!

  Jeg har også lyst til å fortelle litt om responsen på nettsidene her, der jo alt stoff til nå gjelder Tana 1944 og arbeidet med minnesmerket i Rustefjelbma. Jeg har vært ganske usikker på hvor mange som leser denne bloggen, som jeg har kalt den (og vet det fortsatt ikke), for det er nesten ikke kommet inn kommentarer eller andre reaksjoner, slik jeg har oppmuntret til. Men teknologien gjør det mulig å registrere besøkene på www.snefjellet.no samlet objektivt, og her viser det seg at det fra publiseringen 5. desember i fjor til dagen i går, 14. september 2014, var i alt 679 besøkende (fra ulike datamaskiner) innom, og de har avlagt til sammen 1244 besøk. Det svarer til 54,7 prosent engangsbesøkende og 45,3 prosent som kom tilbake etter å ha vært innom før. Datoen med flest besøk var 27. august i år, da det var så mange som 153 stykker innom nettsidene.

  Dette syns jeg for min del er helt utrolig godt, og det viser at kunnskap om Tana høsten 1944 er spredt til mange på denne måten, også folk i fjerne land som USA, Ukraina og Indonesia.

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne bloggen

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.
 • © 2021 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius