Archive: des 2015

 1. Folk i Oslo-området kan kjøpe «Tana og Polmak 1944–1945» direkte av meg til jul!

  Leave a Comment

  Nå har det igjen gått ekstra lang tid siden jeg skrev noe i denne bloggen sist. Det har forskjellige grunner, som det ikke er nødvendig å gå nærmere inn på her. Men en blogg er vel noe en helst skal skrive ganske ofte i, og kanskje blir det hyppigere innlegg også i bloggen min i 2016.

  En nyhet denne gangen er at jeg har fått sendende en del eksemplarer av «Tana og Polmak 1944–1945» sørover, og dermed kan en ta kontakt og kjøpe boka av meg alt nå før jul. Telefonnumrene mine og e-postadressen står et annet sted på disse nettsidene. Fordelen for deg som vil ha boka, er at vi kan møtes i Oslo på avtalt sted, og så får du den i hånda av meg sammen med kontonummeret til Tana historielag. Du slipper porto og betaler bare de 350 kronene som  «Tana og Polmak 1944–1945» koster.

  Jeg hører at salget av boka nordpå har gått bra i det siste, og det er viktig for sluttfinansieringen av minnesmerkeprosjektet fra 2014. Dette betyr at alle som kjøper boka, bidrar til å få prosjektet i havn. Jeg har ingen nøyaktige regnskapstall, men tidligere i høst var det visst sånn at det gjenstod inntil 100 000 eller så i udekkede utgifter, og en slik restgjeld kan et godt boksalg nå hjelpe historielaget med å få ut av verden.

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne bloggen

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.
 • © 2021 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius