• Artikler og notater

  Her kan du lese en oversiktsartikkel om hva som skjedde i Tana høsten 1944.

  Her kan du lese om bombingen av Smalfjord 26. oktober.

  Her kan du lese en artikkel om brenningen fra 31. oktober til 6. november.

  Her kan du lese en artikkel om Berntine Ruud Hellesnes og de to bindene av "Finnmark i flammer".

  Her finner du et notat om arbeidet med et minnesmerke som styret i Tana historielag har sluttet seg til.

 • Tana historielag

  Laget ble stiftet som Tana historie- og museumslag i 1978 og gav i årene fram til 1991 et lokalhistorisk skrift (Deatnu – Teno – Tana) i alt seks ganger.

  Deretter lå virksomheten nede en tid, før Tana historielag ble reetablert, og mellom 2007 til 2012 stod laget bak i alt seks utgaver av Tana-årboka. Mellom 2013 og 2015 har en prioritert arbeidet med å reise krigsminnesmerket «Erindring», samisk «Muitu», som ble avduket 24. oktober 2014, og som en  kan lese mer om andre steder på disse nettsidene.

  I motsetning til de fleste andre kommuner i Finnmark har Tana fortsatt ikke fått skrevet sin historie som en samlet framstilling. Derfor er historielaget og virksomheten der ekstra viktig. Våren 2016 er det planer om å videreføre arbeidet med Tana-årboka, forhåpentlig med en ny utgivelse alt i inneværende år.

  Siden 2009 har navnet på laget vært Tana historielag, samisk  Deanu historjásearvi. Tana historielag har behov for mange medlemmer – nye medlemmer og yngre medlemmer. Har du tid og interesse, meld deg inn!

  På årsmøtet 13. mars 2016 ble Else Margrethe Utsi valgt til ny leder etter Ingrid Rolstad. Nye styremedlemmer er Magnus Varsi og Gerd Åse Dervo. Også Ragnhild Ravna, sekretær siden 2015, sitter i styret for historielaget.

  Tana historielag har ikke egne nettsider.

  Teksten her er justert 28. mars 2016.

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne siden

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.

  Denne siden ble sist oppdatert 23. desember 2017.
 • © 2018 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius