• Artikler og notater

  Her kan du lese en oversiktsartikkel om hva som skjedde i Tana høsten 1944.

  Her kan du lese om bombingen av Smalfjord 26. oktober.

  Her kan du lese en artikkel om brenningen fra 31. oktober til 6. november.

  Her kan du lese en artikkel om Berntine Ruud Hellesnes og de to bindene av "Finnmark i flammer".

  Her finner du et notat om arbeidet med et minnesmerke som styret i Tana historielag har sluttet seg til.

 • Tana historielag

  Laget ble stiftet som Tana historie- og museumslag i 1978 og gav i årene fram til 1991 et lokalhistorisk skrift (Deatnu – Teno – Tana) i alt seks ganger.

  Deretter lå virksomheten nede en tid, før Tana historielag ble reetablert, og mellom 2007 og 2012 stod laget bak i alt seks utgaver av Tana-årboka

  Mellom 2013 og 2015 prioriterte en arbeidet med å reise krigsminnesmerket «Erindring», samisk «Muitu», som ble avduket ved Tana kirke 24. oktober 2014, og som en  kan lese mer om andre steder på disse nettsidene.

  I 2015 gav historielaget ut boka Tana og Polmak 1944−1945. Minnemarkering, opplevelser og fortellinger. Høsten 2017 kom så en ny utgave av årboka.

  Tana historielag gir også årlig ut en kalender med lokalhistoriske bilder.

  I motsetning til de fleste andre kommuner i Finnmark har Tana fortsatt ikke fått skrevet sin historie som en samlet framstilling. Derfor er historielaget og virksomheten der ekstra viktig.

  Siden 2010 har navnet på laget vært Tana historielag, samisk  Deanu historjásearvi. Tana historielag har behov for mange medlemmer – nye medlemmer og yngre medlemmer. Har du tid og interesse, meld deg inn!

  Våren 2018 er Hjørdis Pedersen (hjordis.pedersen@epost.no) leder i laget med Magnus Varsi (magvarsi@online.no) som nestleder, Arne Josvald Sabbasen (ar-josab@online.no) som sekretær og Anne Lise Harjo Akerhei (annel1938@live.no) og Ole Einar Olsen (ole.einar.olsen@online.no) som styremedlemmer.

  Tana historielag har ikke egne nettsider.

  Teksten her er justert 6. mai 2018.

   

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne siden

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.

  Denne siden ble sist oppdatert 16. mars 2024.
 • © 2024 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius