• Artikler og notater

  Her kan du lese en oversiktsartikkel om hva som skjedde i Tana høsten 1944.

  Her kan du lese om bombingen av Smalfjord 26. oktober.

  Her kan du lese en artikkel om brenningen fra 31. oktober til 6. november.

  Her kan du lese en artikkel om Berntine Ruud Hellesnes og de to bindene av "Finnmark i flammer".

  Her finner du et notat om arbeidet med et minnesmerke som styret i Tana historielag har sluttet seg til.

 • Boka «Tana og Polmak 1944–45» – et minneskrift

  Nå foreligger boka «Tana og Polmak 1944–1945», et minneskrift fra Tana historielag om de dramatiske og uhyggelige hendelsene fra høsten 1944 og i månedene framover samt om arbeidet med å reise et minnesmerke ved Tana kirke i Rustefjelbma (klikk på bildet nedenfor for å gjøre det større).

  Tana og Polmak 1944-45a

  Boka kom i salg til Langnes-markedet den 11. juli 2015, men ble lansert offisielt først 29. september på et åpent møte ved Tana bru, der to av bidragsyterne – Ida Katrine Gullvik og Øivind Hirsti – var til stede og snakket om sine familiers erfaringer fra den gang. Arbeidet med boka har tatt lang tid, og det var ønske om at den skulle foreligge når minnesmerket ble avduket. Det lyktes ikke, for minnesmerket, på norsk «Erindring», på samisk «Muitu», ble reist i løpet av fjoråret og ble avduket 24. oktober 2014. Men nå er boka her, og det er blitt en publikasjon som virker tiltalende på den rette måten, temaet tatt i betraktning. Den vil uten tvil interessere mange. «Tana og Polmak 1944–1945» er på 225 sider og har tre deler – en om minnesmerket, en med gjenopptrykte artikler fra «Finnmark i flammer» og en med eldre og nyere stoff om det som skjedde i Tana i aller siste fase av krigen, med vekt på de konsekvensene det fikk. Her vil en blant annet finne stoff som også kan leses på snefjellet.no. Men forfatteroversikten inneholder sytten navn, og over halvparten av bidragene har aldri vært offentliggjort tidligere. «Tana og Polmak 1944–1945» koster kr 350,00 pluss porto. Boka kan bestilles fra

  – Tana historielag v. sekretær Ragnhild Ravna, e-post: rag-ravn@online.no, tlf. 470 35 626

  – Tana museum, Ringveien 45, 9845 TANA (spørsmål kan rettes til Elisabeth Erke, e-post: Elisabeth.Erke@dvmv.no, tlf. 952 62 162)

  Også jeg som driver disse nettsidene, kan kontaktes. Se kontaktadresse nederst på siden. Jeg vil oppfordre alle som er på sosiale medier, til å gjøre dette kjent.

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne siden

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.

  Denne siden ble sist oppdatert 16. mars 2024.
 • © 2024 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius