• Artikler og notater

  Her kan du lese en oversiktsartikkel om hva som skjedde i Tana høsten 1944.

  Her kan du lese om bombingen av Smalfjord 26. oktober.

  Her kan du lese en artikkel om brenningen fra 31. oktober til 6. november.

  Her kan du lese en artikkel om Berntine Ruud Hellesnes og de to bindene av "Finnmark i flammer".

  Her finner du et notat om arbeidet med et minnesmerke som styret i Tana historielag har sluttet seg til.

 • Artikler fra Tana-årboka

  Her kan du lese artikler jeg – Dag F. Simonsen – tidligere har skrevet og fått trykt i Tana-årboka.

  Hvis du holder musepekeren over «Artikler fra Tana-årboka» i det mørkere feltet ovenfor, kommer det fram titler du kan klikke på for å lese artiklene.

  Dessverre har det – iallfall foreløpig – ikke latt seg gjøre å skaffe fram det samme bildematerialet her som det som er brukt i de trykte versjonene.

  Men allikevel: God lesning!

   

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne siden

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.

  Denne siden ble sist oppdatert 16. mars 2024.
 • © 2024 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius