• Artikler og notater

  Her kan du lese en oversiktsartikkel om hva som skjedde i Tana høsten 1944.

  Her kan du lese om bombingen av Smalfjord 26. oktober.

  Her kan du lese en artikkel om brenningen fra 31. oktober til 6. november.

  Her kan du lese en artikkel om Berntine Ruud Hellesnes og de to bindene av "Finnmark i flammer".

  Her finner du et notat om arbeidet med et minnesmerke som styret i Tana historielag har sluttet seg til.

 • Om Tana i nåtid – og særlig i fortid

  Her legges det ut stoff om Tana  i Finnmark – særlig om Tana i gamle dager og særlig om det som var Tana kommune fra 1914 til 1964. Det var det området som  sammen med de nåværende kommunene Gamvik og Berlevåg hadde utgjort Tanens herred fra 1861, den gang en kjempestor kommune og et område som i et historisk perspektiv godt kunne kalles «Fjord-Tana».

  Etter sammenslåingen med Polmak kommune i 1964 utgjør det som var Tana 1914–64, den nordlige delen av Tana kommune slik vi kjenner den i dag, i hovedsak alt som ligger nord for en tenkt linje fra øst til vest gjennom kommunesenteret Tana bru.

 • Kontakt

  E-post: dasi@online.no
  Tlf.: 66 91 53 71
  Mobil: 414 94 179
 • Om denne siden

  Denne siden er opprettet av og drives av Dag F. Simonsen. Siden kjører på Wordpress og er bygget på Elliot J. Stocks' Starkers theme. Typesnitt er hentet fra Typekit.

  Denne siden ble sist oppdatert 16. mars 2024.
 • © 2024 Dag F. Simonsen - All rights reserved. · Design: Tini Malitius